Ga naar hoofdinhoud
Gratis maatschets + offerte binnen 24 uur Ontwerp in 3D Persoonlijk & betrokken8,9| 0229 54 26 27
palletstelling
palletstelling
palletstelling
space solutions
palletstelling
space solutions
palletstelling
palletstelling monteren
palletstelling
palletstelling
palletstellingpalletstellingspace solutionspalletstellingspace solutionspalletstellingpalletstelling monterenpalletstellingpalletstelling

Spie had een complexer vraagstuk rondom palletstellingen inrichting met één voorname eis: veiligheid. Space Solutions heeft hierop de volledige inrichting met palletstellingen verzorgd.

De engineers van Space Solutions hebben de draagkracht, de verschillende hoogtes en dieptes berekend. Met een constructietekening zijn wij vervolgens teruggekeerd naar Spie met de vraag of onze oplossing inspeelde op hun wensen. Dit bleek het geval, dus de engineers verzorgden dat de palletstellingen op maat werden gesneden en werden gebouwd. Alle installaties van Space Solutions voldoen aan de strenge veiligheid, wettelijke normeringen en Arboregelgeving. Zo worden onze opdrachtgevers helemaal ontzien!

Back To Top